Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2010

Περιγραφή: 

Δ.Α κατ΄έφεση απόφαση 2-Εφ/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου, μελών της Ενωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:1/5.1.2011)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top