Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2012

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(28.9.2012)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2012
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:22/1.10.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top