Μουσικών και Τραγουδιστών 2012

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.4.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών, που απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής Επιχειρήσεις Κέντρων Διασκεδάσεως όλης της χώρας (Από 20.4.2012 έως 20.4.2015)

Έτος: 
2012
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 23/17.10.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top