Μουσικών και Τραγουδιστών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (23.4.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών, που απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής Επιχειρήσεις Κέντρων Διασκεδάσεως όλης της χώρας (Από 20.4.2012 έως 20.4.2015)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 23/17.10.2012)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μουσικών και Τραγουδιστών 2010

Σ.Σ.Ε. (26.7.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών, που απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής Επιχειρήσεις Κέντρων Διασκεδάσεως όλης της χώρας (Από 1.8.2010 έως 37.7.2012)

Μουσικών και Τραγουδιστών 2007

Σ.Σ.Ε. (20.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών, που απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής Επιχειρήσεις Κέντρων Διασκεδάσεως όλης της χώρας (Από 1.7.2007 έως 30.6.2009)

Μουσικών και Τραγουδιστών 2005

Σ.Σ.Ε. (8.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών, που απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής Επιχειρήσεις Κέντρων Διασκεδάσεως όλης της χώρας (Από 15.4.2005 έως 14.4.2007)

Μουσικών και Τραγουδιστών 2005

Σ.Σ.Ε. (17.2.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας (Από 1.3.2005
έως 28.2.2006)

Σελίδες

Εγγραφή στο Μουσικών και Τραγουδιστών
Go to top