Αποτελέσματα για την πλήρωση τριών θέσεων Διαιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής Διαιτητών με βάση την από 28.7.2011 « Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πλήρωση Θέσεων του Σώματος Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας»

 

Επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι κατΆ αλφαβητική σειρά:

- Ανδρεοπούλου Αικατερίνη,
- Βερβεσός Δημήτριος,
- Κουτρούκης Θεόδωρος,

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας γνωστοποιεί ότι από 12.10.2011 οι πίνακες ανάδειξης Μεσολαβητών και Διαιτητών ισχύουν όπως αναφέρονται στις σχετικές ιστοσελίδες του.

- Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών
- Ειδικό Σώμα Διαιτητών
 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

 

Βικτωρία Δούκα
Go to top