Εκδόσεις Ο.ΜΕ.Δ.

Ο Ο.ΜΕ.Δ., στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας, προέβη στην έκδοση δύο έργων με τίτλο:

α) "Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων επί θεμάτων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων, ετών 2007-2010", η οποία αποτελεί τη δεύτερη συγκεντρωτική καταγραφή της νομολογίας του Ν. 1876/1990 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ η πρώτη αφορούσα στα έτη 1990-2006.

β) "Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012: τάσεις, τομές και προοπτικές", η οποία αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά έρευνα - μελέτη, ενώ η πρώτη είχε ως θέμα "Ο Ο.ΜΕ.Δ. και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις πριν και μετά τον νόμο 1876/1990".

Για περισσότερες πληροφορίες και για πρόσβαση στα κείμενα των μελετών πατήστε εδώ

Go to top