Συλλογικές εργασιακές σχέσεις – είδη συλλογικών συμβάσεων (της περιφέρειας) – πρακτικές συλλογικών διαπραγματεύσεων – ζητήματα που προκύπτουν από τις Σ.Σ.Ε. της περιοχής

Εισηγητές: 
Ληξουριώτης Ιωάννης
Go to top