Συγκριτική ανάλυση συλλογικών ρυθμίσεων στον τριτογενή τομέα (Σ.Σ.Ε. παροχής υπηρεσιών, εμπορίου, επισιτισμού, ξενοδοχοϋπαλλήλων, ναυτιλιακών υπαλλήλων, τουριστικών γραφείων): Νομική-Θεσμική προσέγγιση

Go to top