Χρόνος Εργασίας (Ημερήσιος, εβδομαδιαίος, υπερωρία, υπερεργασία κτλ). Νέες ρυθμίσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2874/2000

Εισηγητές: 
Πετρόπουλος Αναστάσιος
Go to top