Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις-Συλλογικές Ρυθμίσεις τοπικού ενδιαφέροντος και χαρακτήρα-Ειδική αναφορά στις διασυνοριακές εργασιακές σχέσεις

Εισηγητές: 
Τσακίρης Δημήτριος
Go to top