Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και ο Ν. 1876/1990

Εισηγητές: 
Ντότσικα Μαρία
Go to top