Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας στα Συλλογικά Διαπραγματευτικά Ήθη. Διερεύνηση της σκοπιμότητας. Η περίπτωση της Κλαδικής Συλλογικής Ρύθμισης στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών.

Εισηγητές: 
Ντότσικα Μαρία
Go to top