Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και οι εξελίξεις στις Ευρωπαϊκές Εργασιακές Σχέσεις. Συνέπειες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Εισηγητές: 
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Go to top