Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις ο Ν.1876/90 - Διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Εισηγητές: 
Ληξουριώτης Ιωάννης
Go to top