Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις και προβλήματα εφαρμογής τους. Παραδείγματα τοπικής περίπτωσης.

Εισηγητές: 
Ντότσικα Μαρία
Go to top