Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας σε Κλάδους και Επαγγέλματα με ισχυρή παρουσία Π.Μ.Ε. και Μ.Μ.Ε. - Παραδείγματα τοπικών κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ρυθμίσεων και εφαρμογή τους

Go to top