Το θεσμικό πλαίσιο των συλλογ διαπρ/σεων στην Ελλάδα. Ο ρόλος και το έργο του ΟΜΕΔ και οι διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας

Εισηγητές: 
Κουκουλές Γεώργιος
Go to top