Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ανάπτυξη και απασχόληση

Εισηγητές: 
Ιωάννου Χρήστος
Go to top