Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις συλλογ διαπρ/σεις, ο ν.1876/90 - διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας

Εισηγητές: 
Σέμπος Λάμπρος
Go to top