Οικονομικά χαρακτηριστικά, αγορά εργασίας στους νομούς Λάρισας, Καρδ'ίτσας, Τρικάλων. Κρίσεις και ανάπτυξη από εθνική και ευρωπαϊκή σκοπιά.

Go to top