Οικονομικά χαρακτηριστικά, αγορά εργασίας και απασχόληση στους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου και στο ν.Λευκάδος. Προοπτικές ανάπτυξης,. Η εθνική και ευρωπαϊκή σκοπιά.

Εισηγητές: 
Ζαρωτιάδης Γρηγόρης
Go to top