Αρτεργατών 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρτοποιών - αρτεργατών (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 71/10.7.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top