Γουνεργατών 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών - τριών όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 81/18.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13309/21.11.2002 (ΦΕΚ Β 1518/4.12.2002) Υποχρεωτική από: 18.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top