Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002

Περιγραφή: 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (15.4.2002) (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 19/29.4.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top