Καθαριστριών -στών Βιομηχανίας 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.9.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθαριστών και καθαριστριών που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας πλην νομού Θεσσαλονίκης (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 117/25.9.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13453/6.12.2002 (ΦΕΚ Β 1589/23.12.2002) Υποχρεωτική από: 25.9.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top