Μετάλλου (Βιοτεχνίας) 2002

Περιγραφή: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.A. 10/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μεταλλουργικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις καθώς και στα τμήματα παραγωγής επεξεργασίας, συναρμολόγησης συσκευασίας επισκευής κ.λπ. μετάλλου όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 3Α/19.6.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12308/26.8.2002 (ΦΕΚ Β 1196/16.9.2002) Υποχρεωτική από: 13.6.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top