Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2002

Περιγραφή: 

Δ.Α. 5/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 1/21.5.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11903/10.7.2002 (ΦΕΚ Β 935/23.7.2002) Υποχρεωτική από: 21.5.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top