Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ξύλου)

Περιγραφή:

ΣΣΕ (7.5.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και βοηθών που απασχολούνται σε Ξυλουργικές Μεταλλικές Εργασίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:2/14.5.2010)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ξύλου) 2009

ΣΣΕ (25.5.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και βοηθών που απασχολούνται σε Ξυλουργικές Μεταλλικές Εργασίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ξύλου) 2008

ΣΣΕ (31.3.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και βοηθών που απασχολούνται σε Ξυλουργικές Μεταλλικές Εργασίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ξύλου) 2007

ΣΣΕ (19.3.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και βοηθών που απασχολούνται σε Ξυλουργικές Μεταλλικές Εργασίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ξύλου) 2005

Σ.Σ.Ε. (5.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων που απασχολούνται σε Ξυλουργικές Μεταλλικές Εργασίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ξύλου)
Go to top