Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (6.7.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδοντοτεχνιτών Α.Π.Π.

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 10/27.7.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ 2008

Σ.Σ.Ε. (21.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδοντοτεχνιτών Α.Π.Π. (διετής)

Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ 2006

Σ.Σ.Ε. (6.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδοντοτεχνιτών Α.Π.Π. (διετής)

Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ 2004

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Σ.Σ.Ε. (15.10.2004) της από 22.7.2004 συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδοντοτεχνιτών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων (διετής)

Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ 2004

Σ.Σ.Ε. (22.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδοντοτεχνιτών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ
Go to top