Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(29.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής, εμπορίας και εισαγωγής οποιοδήποτε προϊόντος

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 53/9.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11332/678/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 27.1.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) 2002

Σ.Σ.Ε. (27.9.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας (διετής)

Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) 2000

Σ.Σ.Ε. (5.12.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας

Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ)

Σ.Σ.Ε.(24.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ)
Go to top