Πλαστικών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Πλαστικών και συναφών ειδών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 48/7.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11311/657/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πλαστικών 2008

Σ.Σ.Ε. (7.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Πλαστικών και συναφών ειδών όλης της χώρας (διετής)

Πλαστικών 2006

Σ.Σ.Ε. (20.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Πλαστικών και συναφών ειδών όλης της χώρας (διετής)

Πλαστικών 2004

Σ.Σ.Ε. (21.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Πλαστικών όλης της χώρας (διετής)

Πλαστικών 2002

Σ.Σ.Ε. (27.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πλαστικά όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Πλαστικών
Go to top