Πλεκτού ενδύματος

Περιγραφή:

ΔΑ 14/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:7/19.6.2009
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 24040/1951/23.7.2009 (ΦΕΚ Β 1625/6.8.2009) Υποχρεωτική από: 19.6.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πλεκτού ενδύματος 2004

Σ.Σ.Ε. (16.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών στις Επιχειρήσεις Πλεκτού Ενδύματος

Πλεκτού ενδύματος 2003

Σ.Σ.Ε. (23.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας

Πλεκτού ενδύματος 2002

Σ.Σ.Ε. (11.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/τριών στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας

Πλεκτού ενδύματος 2001

Σ.Σ.Ε. (1.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών /τριων στις επιχειρήσεις Πλεκτού Ενδύματος όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πλεκτού ενδύματος
Go to top