Πλεκτού ενδύματος

Περιγραφή:

ΔΑ 14/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:7/19.6.2009
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 24040/1951/23.7.2009 (ΦΕΚ Β 1625/6.8.2009) Υποχρεωτική από: 19.6.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πλεκτού ενδύματος 2000

Δ.Α. 39/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας

Πλεκτού ενδύματος 1998

Σ.Σ.Ε. (28.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος, όλης της χώρας

Πλεκτού ενδύματος 1996

Δ.Α.38/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών των επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος και των απασχολουμένων στα βαφεία-τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πλεκτού ενδύματος
Go to top