Ιπποφορβείων

Περιγραφή:

Υ.Α. 49536/2367/2008 καθορισμός αποδοχών προσωπικού Ιπποφορβείων όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιπποφορβείων 2006

Υ.Α. 12655/2006 καθορισμός αποδοχών προσωπικού Ιπποφορβείων όλης της χώρας
(ΦΕΚ Β 1449/3.10.2006)

Ιπποφορβείων 2005

Υ.Α. 11506/2005 καθορισμός αποδοχών προσωπικού Ιπποφορβείων όλης της χώρας
(ΦΕΚ Β 593/4.5.2005)

Ιπποφορβείων 2004

Υ.Α. 12504/2004 καθορισμός αποδοχών προσωπικού Ιπποφορβείων όλης της χώρας
(ΦΕΚ Β 1223/10.8.2004)

Ιπποφορβείων 2003

Υ.Α. 14231/2003 καθορισμός αποδοχών προσωπικού Ιπποφορβείων όλης της Χώρας
(ΦΕΚ Β 485/21.4.2003)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ιπποφορβείων
Go to top