Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές)

Περιγραφή:

ΣΣΕ(30.1.2012) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των ραδιοτηλεφωνητών-τριών βάσεως ραδιοταξί όλης της χώρας έτους 2012

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 3/6.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2010

Σ.Σ.Ε.(21.10.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών-τριων, Εκφωνητών-τριων και χειριστών-τριων των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί όλης της χώρας(διετής)

Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2008

Σ.Σ.Ε.(19.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών-τριων, Εκφωνητών-τριων και χειριστών-τριων των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί όλης της χώρας(διετής)

Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2006

Υ.Α. 11782/2006 καθορισμός αποδοχών και όρων εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών, εκφωνητών και χειριστών των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδας (ΦΕΚ Β 923/17.7.2006) (διετής)

Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2005

Υ.Α. 11701/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών, Εκφωνητών και Χειριστών των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδος (ΦΕΚ Β 705/25.5.2005)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές)
Go to top