Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές)

Περιγραφή:

ΣΣΕ(30.1.2012) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των ραδιοτηλεφωνητών-τριών βάσεως ραδιοταξί όλης της χώρας έτους 2012

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 3/6.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2004

Υ.Α. 12503/2004 καθορισμός αποδοχών και όρων εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών, Εκφωνητών και Χειριστών των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδας (ΦΕΚ Β 1223/10.8.2004)

Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2003

Υ.Α. 14228/2003 καθορισμός αποδοχών και όρων εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών, εκφωνητών και χειριστών των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδας (ΦΕΚ Β 485/21.4.2003)

Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2002

Υ.Α. 12258/2002 καθορισμός αποδοχών και όρων εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών, εκφωνητών και χειριστών των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδας (ΦΕΚ Β 1097/22.8.2002)

Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2001

Υ.Α. 13272/2001 καθορισμός αποδοχών και όρων εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών, Εκφωνητών και Χειριστών των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδας (ΦΕΚ Β 1220/19.9.2001)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές)
Go to top