Ρυμουλκών

Περιγραφή:

ΣΣΕ(8.9.2010)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πληρωμάτων Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:23/9.9.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ρυμουλκών 2002

Σ.Σ.Ε. (6.11.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα Ρυμουλκά και Ναυαγοσωστικά Γραφεία όλης της Χώρας (διετής)

Ρυμουλκών 2002

Σ.Σ.Ε. (4.10.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα Ρυμουλκά και Ναυαγοσωστικά Γραφεία όλης της Χώρας (διετής)

Ρυμουλκών 2001

Σ.Σ.Ε. (29.12.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού
των Εργαζομένων στα Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά Γραφεία όλης της χώρας

Ρυμουλκών 2000

Σ.Σ.Ε. (14.8.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων τα γραφεία ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών

Σελίδες

Εγγραφή στο Ρυμουλκών
Go to top