Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ

Περιγραφή:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 2002

Δ.Α. 7/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μεταλλειολόγων - μεταλλουργών αποφοίτων Α.Ε.Ι. που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 2001

Δ.Α. 5/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Μεταλλειολόγων- Μεταλλουργών Μηχανικών, αποφοίτων Α.Ε.Ι. όλης της χώρας που απασχολούνται στη Βιομηχανία

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 2000

Δ.Α. 3/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Μεταλλειολόγων- Μεταλλουργών Μηχανικών, αποφοίτων Α.Ε.Ι. όλης της χώρας που απασχολούνται στη Βιομηχανία

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 1999

Δ.Α. 10/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων μεταλλειολόγων - μεταλλουργών, μελών του Σ.Τ.Ε.Β. που απασχολούνται στη βιομηχανία

Σελίδες

Εγγραφή στο Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ
Go to top