Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ

Περιγραφή:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 1997

Δ.Α. 3/1997 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων που απασχολούνται στη βιομηχανία.

Σελίδες

Εγγραφή στο Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ
Go to top