Συντακτών ΕΣΗΕΑ

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (15.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών- μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 57/16.7.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 63676/2979/15.9.2008 (ΦΕΚ Β 1928/18.9.2008) Υποχρεωτική από: 17.7.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2006

Σ.Σ.Ε. (7.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών- μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2004

Σ.Σ.Ε. (29.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών- μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2003

Σ.Σ.Ε. (14.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες - μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Α.

Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2002

Σ.Σ.Ε. (10.4.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών - μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες - μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Σελίδες

Εγγραφή στο Συντακτών ΕΣΗΕΑ
Go to top