Τουριστικών Γραφείων

Περιγραφή:

Δ.Α. (Α' ΒΑΘΜΙΑ) 4/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας, μελών της ΓΕΠΟΕΤ

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 4/14.2.2018
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:
Κωδικοποίηση:

Τουριστικών Γραφείων - Βοηθητικό προσωπικό

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τουριστικών Γραφείων 2004

Σ.Σ.Ε. (7.10.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδιών και Τουρισμού όλης της χώρας (ΗΑΤΤΑ-ΠΑΣΕΝΤ) (διετής)

Τουριστικών Γραφείων 2003

Δ.Α. 50/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας

Τουριστικών Γραφείων 2003

Σ.Σ.Ε. (18.6.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας (ΗΑΤΤΑ-ΠΑΣΕΝΤ)

Τουριστικών Γραφείων 2001

Σ.Σ.Ε. (7.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδίων και Τουρισμού όλης της Χώρας (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Τουριστικών Γραφείων
Go to top