Τσιμεντόλιθων - Πλακοποιίας

Περιγραφή:

Δ.Α. 48/09 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών -τριών που απασχολούνται στα εργοστάσια ή εργοτάξια κατασκευής Τσιμεντόλιθων, Τσιμεντοκολόνων, Γύψινων και Μετοπών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας 28/23.11.09)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 404/62/11.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 24.11.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τσιμεντόλιθων - Πλακοποιίας 1996

Σ.Σ.Ε.(20.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατετεχνιτών-τριων στα εργοστάσια-εργοτάξια Τσιμεντολίθων, Τσιμεντοκολώνων, Γύψινων και Μετώπων όλης της χώρας.
 

Σελίδες

Εγγραφή στο Τσιμεντόλιθων - Πλακοποιίας
Go to top