Κτηνιάτρων ΝΠΙΔ

Περιγραφή:

Υ.Α. 49526/2362/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία Σύλλογοι κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κτηνιάτρων ΝΠΙΔ 2006

Υ.Α. 12653/2006 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων
πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία Σύλλογοι κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1149/3.10.2006)

Κτηνιάτρων ΝΠΙΔ 2005

Υ.Α. 11504/2005 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 593/4.5.2005)

Κτηνιάτρων ΝΠΙΔ 2004

Υ.A. 12506/2004 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 1223/10.8.2004)

Κτηνιάτρων ΝΠΙΔ 2003

Υ.Α. 14770/2003 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία Σύλλογοι κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 716/5.6.2003)

Σελίδες

Εγγραφή στο Κτηνιάτρων ΝΠΙΔ
Go to top