Φαρμακοποιών Επιστημόνων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (14.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα (τριετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 24/6.5.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2008

Σ.Σ.Ε. (16.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα (διετής)

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2006

Σ.Σ.Ε. (22.9.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα (διετής)

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2005

Σ.Σ.Ε. (20.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Φαρμακοποιών όλης της χώρας

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2004

Σ.Σ.Ε. (16.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Φαρμακοποιών Επιστημόνων
Go to top