Χειριστών Λατομείων Μαρμάρου

Περιγραφή:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Λατομείων Μαρμάρου 2003

Δ.Α. 14/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασία των χειριστών και οι βοηθών χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών, γεωτρητικών, διατρητικών, φορτωτικών και χωματουργικών εν γένει μηχανημάτων, παντός τύπου, συστήματος και λειτουργίας που απασχολούνται στα λατομεία μαρμάρου όλης της χώρας

Χειριστών Λατομείων Μαρμάρου 2002

Δ.Α. 20/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών στα Λατομείων Μαρμάρου

Χειριστών Λατομείων Μαρμάρου 2000

Σ.Σ.Ε. (28.6.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών μηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών και των βοηθών χειριστών εκσκαπτικών, γεωτρητικών, διατρητικών, φορτωτικών κ.λ.π. μηχανημάτων λατομείων μαρμάρου όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Χειριστών Λατομείων Μαρμάρου
Go to top