Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων

Περιγραφή:

Υ.Α. 11781/2006 καθορισμός αποδοχών Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 907/13.7.2006)

Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων 2005

Υ.Α. 10881/2005 καθορισμός αποδοχών Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων
όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 335/16.3.2005)

Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων 2004

Υ.Α. 12493/2004 καθορισμός αποδοχών Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων
όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 1223/10.8.2004)

Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων 2003

Υ.Α. 14227/2003 καθορισμός αποδοχών Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 485/21.4.2003)

Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων 2002

Υ.Α. 11694/2002 καθορισμός αποδοχών Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 790/26.6.2002)

Σελίδες

Εγγραφή στο Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων
Go to top