Λιθογράφων (μελών της ΕΙΗΕΑ)

Περιγραφή:

Δ.Α. 24/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λιθογράφων-Τεχνιτών γραφικών τεχνών και Βοηθών αυτών, που απασχολούνται σε ημερήσιες εφημερίδες που είναι μέλη της "Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών"

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 20/17.7.2001)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Λιθογράφων (μελών της ΕΙΗΕΑ)
Go to top