Καθηγητές φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης νομού Αττικής

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(1.10.2008)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του Νομού Αττικής

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ:127/1.10.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 162/7/5.1.2009 (ΦΕΚ Β 98/27.1.2009) Υποχρεωτική από: 1.10.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2003

Σ.Σ.Ε. (2.10.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής

Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2002

Σ.Σ.Ε. (24.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής

Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2001

Σ.Σ.Ε. (4.10.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών που εργάζονται
στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής

Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2000

Σ.Σ.Ε. (17.1.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών που εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής

Σελίδες

Εγγραφή στο Καθηγητές φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης νομού Αττικής
Go to top