Καθηγητές φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης νομού Αττικής

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(1.10.2008)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του Νομού Αττικής

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ:127/1.10.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 162/7/5.1.2009 (ΦΕΚ Β 98/27.1.2009) Υποχρεωτική από: 1.10.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης νομού Αττικής 1998

Δ.Α. 63/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης Ν. Αττικής

Καθηγητές φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης νομού Αττικής 1996

Δ.Α.(2/1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται σε φροντιστήρια Μ.Εκπαίδευσης περιοχής Ν.Αττικής
 

Σελίδες

Εγγραφή στο Καθηγητές φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης νομού Αττικής
Go to top