Κουζίνας Προσωπικό Β. Ελλάδος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (29.11.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μαγείρων και του λοιπού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού Κουζίνας, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία και Θράκη) στα πάσης φύσεως Νοσηλευτικά και Ευαγή Ιδρύματα του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 2/3.1.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κουζίνας Προσωπικό Β. Ελλάδος 2006

Σ.Σ.Ε. (17.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μαγείρων και του
λοιπού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού Κουζίνας, που απασχολείτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή
της Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία και Θράκη) στα πάσης φύσεως Νοσηλευτικά και Ευαγή Ιδρύματα του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

Κουζίνας Προσωπικό Β. Ελλάδος 2004

Σ.Σ.Ε. (30.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μαγείρων και του Λοιπού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού Κουζίνας, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία και τη Θράκη) στα πάσης φύσεως Νοσηλευτικά και Ευαγή Ιδρύματα του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

Κουζίνας Προσωπικό Β. Ελλάδος 2003

Δ.Α. 64/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μαγείρων και του λοιπού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού κουζίνας, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, δηλαδή στη Μακεδονία και τη Θράκη, στα πάσης φύσεως νοσηλευτικά και ευαγή ιδρύματα του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

Κουζίνας Προσωπικό Β. Ελλάδος 2002

Δ.Α. 58/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μαγείρων και του λοιπού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού κουζίνας, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, δηλαδή στη Μακεδονία και τη Θράκη, στα πάσης φύσεως νοσηλευτικά και ευαγή ιδρύματα του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

Σελίδες

Εγγραφή στο Κουζίνας Προσωπικό Β. Ελλάδος
Go to top